Nařízení vlády č. 7/1956 Sb.Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-7
Částka 5/1956
Platnost od 17.03.1956
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 19.12.1963 (104/1963 Sb.)
Minulé znění 01.01.1956 - 18.12.1963

7.

Vládní nařízení

ze dne 22. února 1956

o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Péče o cizinecký cestovní ruch, která dosud příslušela ministerstvu dopravy, přechází na ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 2

Dosavadní předpisy o organisaci cizineckého cestovního ruchu (vládní nařízení č. 44/1954 Sb., o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy) zůstávají s výjimkou uvedenou v § 1 nedotčeny; v oboru cizineckého cestovního ruchu je tedy ministr zahraničního obchodu zejména též oprávněn v mezích zásad, které stanoví vláda, zřizovat, měnit a zrušovat jednotlivé organisační útvary a určovat jejich organisační formu, sídlo, působnost a územní obvod.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dvořák v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1950 Sb. Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
Je zrušen předpisem
104/1963 Sb. Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Je odkazován z
104/1963 Sb. Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Odkazuje na
44/1954 Sb. Vládní nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1956 - 18.12.1963
0. 01.01.1956 Vyhlášené znění