Usnesení č. 48/1956 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-48
Částka 26/1956
Platnost od 24.10.1956
Účinnost od 24.09.1956
Aktuální znění 24.09.1956

48.

USNESENÍ

Národního shromáždění

ze dne 24. září 1956

o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje

zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 20. září 1956 č. 43 Sb., kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci,

zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 20. září 1956, č. 44 Sb., o dokumentaci investiční výstavby.

Fierlinger v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
44/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby
43/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.09.1956 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 17:55)
0. 24.09.1956 Vyhlášené znění