Nařízení vlády č. 32/1956 Sb.Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-32
Částka 17/1956
Platnost od 31.07.1956
Účinnost od 16.06.1956
Aktuální znění 16.06.1956

32.

Vládní nařízení

ze dne 4. července 1956

o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly.

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Státní dřevařská inspekce se přičleňuje k ministerstvu státní kontroly. Působnost ministra lesů a dřevařského průmyslu podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 22/1955 Sb., o státní dřevařské inspekci, vykonává ministr státní kontroly.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. června 1956; provede je ministr státní kontroly.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1950 Sb. Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
Odkazuje na
22/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.06.1956 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 07:14)
0. 16.06.1956 Vyhlášené znění