Vyhláška č. 22/1956 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-22
Částka 13/1956
Platnost od 19.06.1956
Účinnost od 17.04.1956
Aktuální znění 17.04.1956

22.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. května 1956

o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires


V Buenos Aires byla dne 22. prosince 1952 sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, která podle svého článku XXII zrušuje a ve stycích mezi smluvními vládami nahrazuje Mezinárodní úmluvu o telekomunikacích sjednanou dne 2. října 1947 v Atlantic City a vyhlášenou pod č. 18 Sbírky zákonů z roku 1949.

Mezinárodní úmluva o telekomunikacích ze dne 22. prosince 1952, která nabyla podle článku L účinnosti dne 1. ledna 1954, byla dne 5. března 1956 ratifikována presidentem republiky s výhradou k jejímu článku XII a ratifikační listina byla dne 17. dubna 1956 uložena prostřednictvím švýcarské vlády u generálního tajemníka Mezinárodní unie telekomunikací v Ženevě. Podle svého článku XV nabyla tedy účinnosti pro Československou republiku dne 17. dubna 1956.


Český překlad této úmluvy spolu se zněním výhrady Československé republiky k jejímu článku XII byl vydán ministerstvem spojů pod názvem "Mezinárodní úmluva o telekomunikacích (Buenos Aires 1952)". Seznam zemí vázaných touto úmluvou bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva spojů.


David v. r.

Souvislosti

Ruší
18/1949 Sb. Mezinárodní úmluva o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.04.1956 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 23:15)
0. 17.04.1956 Vyhlášené znění