Opatření č. 9/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1955

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1955-9
Částka 5/1955
Platnost od 14.03.1955
Účinnost od 01.01.1955
Aktuální znění 01.01.1955

9.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 24. února 1955

o placené dovolené na zotavenou v roce 1955

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Ustanovení zákona ze dne 20. ledna 1954 č. 3 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1954, platí také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1955.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1955; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Krajčír v. r.

Kopecký v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Machačová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Barák v. r.

Poláček v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Štoll v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Uher v. r.

Plojhar v. r.

Beran v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Jonáš v. r.

David v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
11/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
15/1955 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Odkazuje na
3/1954 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1955 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 10:31)
0. 01.01.1955 Vyhlášené znění