Vyhláška č. 42/1955 Sb.Vládní vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1955-42
Částka 23/1955
Platnost od 01.09.1955
Účinnost od 01.09.1955
Aktuální znění 01.09.1955

42.

Vládní vyhláška

ze dne 10. srpna 1955,

o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice.

Vláda republiky Československé vyhlašuje ve smyslu §§ 644 a 646 zákona č. 142/1950 Sb. (občanského soudního řádu):


Na území Československé republiky jsou na základě vzájemnosti vykonatelné, za podmínek § 645 zákona č. 142/1950 Sb. (občanského soudního řádu), rozhodčí výroky vydané na území Egypta.


Široký v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
142/1950 Sb. Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
Odkazuje na
142/1950 Sb. Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1955 Aktuální znění (exportováno 09.07.2020 03:36)
0. 01.09.1955 Vyhlášené znění