Nařízení č. 60/1954 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-60
Částka 38/1954
Platnost od 30.12.1954
Účinnost od 01.01.1955
Zrušeno k 11.04.1960 (41/1960 Sb.)
Minulé znění 01.01.1955 - 10.04.1960

60.

Nařízení

Ministra spravedlnosti

ze dne 9. prosince 1954,

kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:


§ 1

V souhlase se zásadou, podle které se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly a obvody okresních národních výborů, zřizují se:

1. na místo dosavadního lidového soudu v Dunajské Stredě, jehož působnost se vztahuje na územní obvody okresních národních výborů v Dunajské Stredě a v Čalově, tyto lidové soudy:

a) lidový soud v Dunajské Stredě s působností pro územní obvod okresního národního výboru v Dunajské Stredě,

b) lidový soud v Čalově s působností pro územní obvod okresního národního výboru v Čalově;

2. na místo dosavadního lidového soudu v Trnavě, jehož působnost se vztahuje na územní obvody okresních národních výborů v Trnavě a Seredu, tyto lidové soudy:

a) lidový soud v Trnavě s působností pro územní obvod okresního národního výboru v Trnavě,

b) lidový soud v Seredu s působností pro územní obvod okresního národního výboru v Seredu.


§ 2

Tím se mění ustanovení § 1 č. 1 písm. q) a r) nařízení ministra spravedlnosti ze dne 11. května 1954, č. 22 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955.


Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
66/1952 Sb. Zákon o organisaci soudů
Je zrušen předpisem
41/1960 Sb. Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů
Je odkazován z
41/1960 Sb. Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů
Odkazuje na
22/1954 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1955 - 10.04.1960
0. 30.12.1954 Vyhlášené znění