Vyhláška č. 5/1954 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-5
Částka 3/1954
Platnost od 04.02.1954
Účinnost od 01.07.1953
Aktuální znění 01.07.1953

5.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. prosince 1953

o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952

Na XIII. Světovém poštovním kongresu v Bruselu byly dne 11. července 1952 sjednány tyto smlouvy:


1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o leteckých listovních zásilkách se závěrečným protokolem;

2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;

3. Ujednání o poštovních balících se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;

4. Ujednání o poštovních poukázkách a poštovních cestovních bonech s prováděcím řádem;

5. Ujednání o zásilkách na dobírku s prováděcím řádem.

Úmluva a Ujednání byly dne 29. června 1953 ratifikovány presidentem republiky a ratifikační listiny uloženy dne 15. července 1953 u belgické vlády.


Úmluva a Ujednání nabyly podle svých ustanovení mezinárodní účinnosti dne 1. července 1953.

Překlad těchto smluv byl vydán ministerstvem spojů pod názvem "Úmluva a Ujednání Světové poštovní unie (Brusel 1952)". Do tohoto překladu a do francouzského textu lze nahlédnouti u poštovních úřadů.

Seznam zemí vázaných touto Úmluvou a Ujednáními bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva spojů.


David v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
59/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
87/1971 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
65/1960 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1953 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 08:39)
0. 01.07.1953 Vyhlášené znění