Nařízení č. 48/1954 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-48
Částka 30/1954
Platnost od 10.11.1954
Účinnost od 23.10.1954
Zrušeno k 01.01.1959 (78/1958 Sb.)
Minulé znění 23.10.1954 - 31.12.1958

48.

Nařízení ministra financí

ze dne 23. října 1954,

kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže

Ministr financí nařizuje podle § 24 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb.:


§ 1

(1) Za řízení před orgány družstevní arbitráže a za přezkoumání rozhodnutí platí se stejné arbitrážní poplatky (dále jen "poplatky") jako za řízení před orgány resortní arbitráže a za přezkoumání jejich rozhodnutí; i jinak platí o těchto poplatcích obdobně ustanovení o poplatcích za řízení a přezkoumání rozhodnutí resortní arbitráže uvedená v nařízení ministra financí č. 63/1953 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

(2) Poplatky jsou rozpočtovým příjmem Ústředního svazu družstev (slovenského svazu družstev), při němž je zřízen orgán (oblastní orgán) družstevní arbitráže, před kterým se vede řízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23. října 1954.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
47/1953 Sb. Vládní nařízení o státní arbitráži
Je zrušen předpisem
78/1958 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
Je odkazován z
78/1958 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
Odkazuje na
63/1953 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.10.1954 - 31.12.1958
0. 23.10.1954 Vyhlášené znění