Nařízení vlády č. 39/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti §11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1954-39
Částka 24/1954
Platnost od 27.09.1954
Účinnost od 01.10.1954
Aktuální znění 01.10.1954

39.

Vládní nařízení

ze dne 21. září 1954,

kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.:


§ 1

Počátek účinnosti ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. se stanoví na den 1. října 1954.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1954; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
92/1949 Sb. Branný zákon
Mění
92/1949 Sb. Branný zákon
Odkazuje na
92/1949 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1954 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 07:44)
0. 27.09.1954 Vyhlášené znění