Nařízení č. 39/1953 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-39
Částka 23/1953
Platnost od 22.05.1953
Účinnost od 22.05.1953
Aktuální znění 22.05.1953

39.

Nařízení

Ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra

ze dne 12. května 1953,

kterým se mění nařízení o rejstříku trestů

Ministr spravedlnosti, ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):


Čl. I

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 100/1951 Sb., o rejstříku trestů, se mění takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Do rejstříku trestů se zapisují

a) tresty pravomocně uložené soudem,

b) tresty odnětí svobody, veřejného pokárání nebo pokuty převyšující částku 1 000 Kčs pravomocně uložené národními výbory, jakož i vedlejší tresty uložené vedle některého z těchto trestů."

2. § 4 odst. 2 věta první zní:

"Ve výpisu, který se vydává soudu nebo orgánu státní správy k účelu trestního řízení, se uvedou zápisy o všech trestech zapsaných v rejstříku trestů;".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Nosek v. r.

Dr. Rais v. r.

Souvislosti

Mění
100/1951 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
Je odkazován z
103/1953 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
Odkazuje na
100/1951 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
89/1950 Sb. Zákon o trestním řízení správním (trestní řád správní)
87/1950 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.05.1953 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 23:36)
0. 22.05.1953 Vyhlášené znění