Nařízení vlády č. 112/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-112
Částka 61/1953
Platnost od 31.12.1953
Účinnost od 01.01.1954
Aktuální znění 01.01.1954

112.

Vládní nařízení

ze dne 18. prosince 1953,

kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:


§ 1

(1) Daň podle § 6 zákona o dani ze mzdy se zvyšuje:

a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 60 % daně, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 50 let (ženy přes 45 let), jen o 40 % daně,

b) manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 50 %, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 45 let, jen o 35 % daně.

(2) Zvýšení podle odstavce 1 se vybírá, jen přesahuje-li daňový základ 560 Kčs měsíčně.

§ 2

Zvýšení daně stanovené v § 1 nahrazuje zvýšení daně stanovené v § 7 zákona o dani ze mzdy a v § 1 vládního nařízení č. 43/1953 Sb., kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954 a platí pro zdanění

a) mezd vyplácených na dobu po 31. prosinci 1953 a

b) mezd vyplácených po 25. lednu 1954 za dobu před 1. lednem 1954; provede je ministr financí.


Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy
Je odkazován z
30/1983 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
73/1982 Sb. Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
Odkazuje na
43/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1954 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 15:42)
0. 31.12.1953 Vyhlášené znění