Nařízení č. 90/1951 Sb.Nařízení ministra stavebního průmyslu o pozbytí účinnosti §10 zákona o znárodnění ve stavebnictví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1951-90
Částka 46/1951
Platnost od 01.12.1951
Účinnost od 28.10.1951
Aktuální znění 28.10.1951

90.

Nařízení ministra stavebního průmyslu

ze dne 8. listopadu 1951

o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví.

Ministr stavebního průmyslu nařizuje podle čl. IV zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví:


§ 1

Ustanovení § 10 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb. pozbývá účinnosti dnem 28. října 1951.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. října 1951.


Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Souvislosti

Mění
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví
Odkazuje na
58/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.10.1951 Aktuální znění (exportováno 29.11.2020 18:03)
0. 28.10.1951 Vyhlášené znění