Vyhláška č. 71/1951 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1951-71
Částka 36/1951
Platnost od 18.08.1951
Účinnost od 28.02.1951
Aktuální znění 28.02.1951

71.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. července 1951

o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne24. června 1948


Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 227/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb. a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb. byla dne 2. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 24. června 1949 ratifikována presidentem republiky.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 1951.


Vzhledem k ustanovení svého článku IV dodatková dohoda vstoupila v účinnost dne 28. února 1951.


Široký v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
227/1948 Sb. Prozatímní platnost Dodatkové dohody k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím
Je odkazován z
227/1948 Sb. Prozatímní platnost Dodatkové dohody k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím
Odkazuje na
227/1948 Sb. Prozatímní platnost Dodatkové dohody k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.02.1951 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 23:19)
0. 28.02.1951 Vyhlášené znění