Nařízení vlády č. 48/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-48
Částka 22/1950
Platnost od 23.05.1950
Účinnost od 23.05.1950
Aktuální znění 23.05.1950

48.

Vládní nařízení

ze dne 23. května 1950,

kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

Zřizuje se ministerstvo národní bezpečnosti.

§ 2

(1) Ministerstvo národní bezpečnosti plní úkoly národní bezpečnosti, které dosud příslušely ministerstvu vnitra a které na Slovensku byly vykonávány prostřednictvím pověřenectva vnitra.

(2) Podrobné vymezení, které z těchto úkolů plní ministerstvo národní bezpečnosti a které nadále příslušejí ministerstvu vnitra, provedou ministři vnitra a národní bezpečnosti.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Rais v. r.

Dr. Šrobár v. r

Souvislosti

Provádí předpis
47/1950 Sb. Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.05.1950 Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 08:02)
0. 23.05.1950 Vyhlášené znění