Vyhláška č. 38/1950 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-38
Částka 16/1950
Platnost od 20.04.1950
Účinnost od 01.12.1949
Aktuální znění 01.12.1949

38.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 30. března 1950

o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií.


Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, vyhlášené pod č. 52/1929 Sb., podepsaná v Praze dne 18. května 1948 a uvedená se souhlasem prezidenta republiky vládní vyhláškou č. 170/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla schválena Národním shromážděním dne 15. října 1948 a ratifikována prezidentem republiky dne 24. června 1949.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 17. listopadu 1949.


Tato dodatková dohoda vstoupila v účinnost vzhledem k ustanovení svého čl. III dne 1. prosince 1949.


Široký v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
170/1948 Sb. Prozatímní platnost dohody k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1949 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 13:29)
0. 01.12.1949 Vyhlášené znění