Zákon č. 25/1950 Sb.Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-25
Částka 12/1950
Platnost od 23.03.1950
Účinnost od 01.01.1950
Aktuální znění 01.01.1950

25.

Zákon

ze dne 22. února 1950,

kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Lhůta k podání žádostí o udělení československého státního občanství podle §§ 1 a 2 zákona č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, která byla prodloužena zákonem č. 107/1948 Sb., se prodlužuje do 31. prosince 1950.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Souvislosti

Mění
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
Odkazuje na
107/1948 Sb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1950 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 05:05)
0. 01.01.1950 Vyhlášené znění