Vyhláška č. 123/1950 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-123
Částka 49/1950
Platnost od 21.08.1950
Účinnost od 21.08.1950
Aktuální znění 21.08.1950

123.

Vyhláška ministerstva vnitra

ze dne 15. srpna 1950

o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách


V § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách, se opravuje tisková chyba ve druhé větě, takže tato věta zní pak správně takto: "Tyto fakulty soustředí též bohoslovecké studium, které dosud zajišťovaly zejména Biblický ústav Jednoty českobratrské v Kutné Hoře a Bohoslovecký seminář československých baptistů v Praze, jež se zrušují."


Dr. Palečková v. r

Souvislosti

Mění
112/1950 Sb. Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách
Odkazuje na
112/1950 Sb. Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.08.1950 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 11:24)
0. 21.08.1950 Vyhlášené znění