Nařízení vlády č. 163/1949 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-163
Částka 48/1949
Platnost od 30.06.1949
Účinnost od 30.06.1949
Zrušeno k 21.08.1959
Minulé znění 30.06.1949 - 20.08.1959

163

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 24. května 1949,

kterým se zřizují pobočky pedagogické fakulty bratislavské university v Košicích a Banské Bystrici*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 9. dubna 1946, č. 100 Sb., kterým se zřizují pedagogické fakulty:


§ 1

V Košicích a v Banské Bystrici se zřizují pobočky pedagogické fakulty university v Bratislavě.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na straně 26.

Souvislosti

Provádí předpis
100/1946 Sb. Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.06.1949 - 20.08.1959
0. 30.06.1949 Vyhlášené znění