Zákon č. 137/1949 Sb.Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-137
Částka 43/1949
Platnost od 10.06.1949
Účinnost od 10.06.1949
Aktuální znění 10.06.1949

137.

Zákon

ze dne 11. května 1949

o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Název ministerstva sociální péče zní "ministerstvo práce a sociální péče".

§ 2

Název pověřenectva sociální péče zní "pověřenectvo práce a sociální péče".


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři sociální péče a vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.06.1949 Aktuální znění (exportováno 05.03.2021 11:51)
0. 10.06.1949 Vyhlášené znění