Nařízení č. 317/1948 Sb.Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-317
Částka 108/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Aktuální znění 01.01.1949

317.

Nařízení

Ministra vnitřního obchodu

ze dne 23. prosince 1948,

kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze

Ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministryní výživy nařizuje podle § 18 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 279 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském:


§ 1

Velkodistribuční podnik, zřízený podle zákona č. 279/1948 Sb., zahájí svou činnost dnem 1. ledna 1949 v rozsahu stanoveném v §§ 2 až 5 uvedeného zákona.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
279/1948 Sb. Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
Je odkazován z
56/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění nařízení ministra vnitřního obchodu č. 317/1948 Sb., kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
Odkazuje na
279/1948 Sb. Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1949 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 11:24)
0. 30.12.1948 Vyhlášené znění