Zákon č. 293/1948 Sb.Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-293
Částka 105/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 08.02.1964 (19/1964 Sb.)
Minulé znění 01.01.1949 - 07.02.1964

293.

Zákon

ze dne 21. prosince 1948

o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Pro stroje a přístroje sazební třídy XL. [vyjma stroje saz. čís. 531, 532, 533, 534a) a poznámky k saz. čís. 538], pro stroje a přístroje saz. čís. 539 (vyjma motory a dynama patřící do poznámky k saz. čís. 539), pro elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení saz. čís. 543, pro pojízdné motorové stroje stavební a zemědělské ex saz. pol. 553c), pro traktory a motorové pluhy saz. pol. 553d) a pro optické přístroje, váží-li kus 10 kg nebo více, ex saz. pol. 575b) 2, vyclené za účinnosti tohoto zákona, může ministerstvo financí povoliti slevu dovozního cla podle § 2, pokud se v tuzemsku nevyrábějí a pokud jejich dovoz je nutný, aby se zavedl nebo zdokonalil některý obor výroby průmyslové nebo zemědělské, nebo aby se podpořil stavební ruch.

(2) Sleva dovozního cla podle § 2 může býti rovněž povolena pro důležité a nepostradatelné náhradní součástky k takovýmto strojům a přístrojům dovezeným z ciziny, jež se v tuzemsku vůbec nevyrábějí, vyclívají-li se za účinnosti tohoto zákona a je-li prokázána jejich skutečná příslušnost k oněm strojům a přístrojům.

§ 2

Povolí-li se podle § 1 sleva cla, vybírá se

a) u saz. pol. 530a), 530b), 530c) 1-2 a 534b) snížené clo 85,- Kčs za 100 kg čisté váhy,

b) u saz. čís. 526, 527, 528, 529, u poznámky k saz. pol. 530c) a u saz. čís. 535, 536, 537, 538, 539 a 543 snížené clo 170.- Kčs za 100 kg čisté váhy,

c) u saz. pol. 553c) a 553d) snížené clo 500,- Kčs za 100 kg čisté váhy,

d) u saz. pol. 575b) 2 snížené clo 150,- Kčs za 1 kg čisté váhy, váží-li přístroj 100 kg nebo více, a snížené clo 200,- Kčs za 1 kg čisté váhy, váží-li přístroj méně než 100 kg, avšak nikoliv méně než 10 kg.

§ 3

Ministerstvo financí může pro posuzování žádostí za slevu cla podle §§ 1 a 2 zříditi poradní sbor a vyžádati si jeho dobré zdání před rozhodnutím o jednotlivých žádostech.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
19/1964 Sb. Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů
Je odkazován z
19/1964 Sb. Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1949 - 07.02.1964
0. 30.12.1948 Vyhlášené znění