Nařízení č. 284/1948 Sb.Nařízení ministra financí, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-284
Částka 102/1948
Platnost od 24.12.1948
Účinnost od 24.12.1948
Aktuální znění 24.12.1948

284.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 22. prosince 1948,

jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani

Ministr financí nařizuje podle § 40 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:


§ 1

Zákon č. 283/1948 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949 s výjimkou ustanovení §§ 28 až 30 a §§ 37 a 38, která nabývají účinnosti již dnem 24. prosince 1948.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani
Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani
Je odkazován z
264/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o všeobecné dani
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani
Odkazuje na
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.12.1948 Aktuální znění (exportováno 19.02.2020 01:21)
0. 24.12.1948 Vyhlášené znění