Zákon č. 275/1948 Sb.Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-275
Částka 100/1948
Platnost od 18.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.08.1965 (70/1965 Sb.)
Minulé znění 01.01.1949 - 31.07.1965

275.

Zákon

ze dne 2. prosince 1948,

kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Působnost, která přísluší v celním pohraničním pásmu finanční stráži, přechází, s výjimkou výkonu pomocné služby u celních úřadů, na Sbor národní bezpečnosti; další výjimky může stanoviti vláda nařízením.

§ 2.

Výkon služby podle § 1 upraví vláda nařízením. Dokud se tak nestane, platí dosavadní předpisy se změnami plynoucími z tohoto zákona.

§ 3.

Ministr vnitra určí v dohodě s ministrem financí, kteří příslušníci finanční stráže budou převedeni do Sboru národní bezpečnosti, a upraví podrobnosti tohoto převodu.


§ 4.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949. Přípravy k jeho provedení lze však učiniti již před tímto dnem; zejména mohou býti vydána již před tímto dnem vládní nařízení podle §§ 1 a 2 a učiněna opatření podle § 3.

(2) Tento zákon provedou ministři vnitra a financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

za ministra dr. Dolanského

Souvislosti

Je zrušen předpisem
70/1965 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti
Je odkazován z
70/1965 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1949 - 31.07.1965
0. 18.12.1948 Vyhlášené znění