Vyhláška č. 251/1948 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-251
Částka 94/1948
Platnost od 19.11.1948
Účinnost od 01.12.1948
Aktuální znění 01.12.1948

251.

Vyhláška

Ministerstva vnitra

ze dne 10. listopadu 1948,

kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany.

Podle § 13, odst. 3 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou, se ustanovuje:


Čl. I.

Ustanovení vyhlášky ministra vnitra ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany se ruší.


Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1948.


Nosek v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1948 Aktuální znění (exportováno 22.04.2021 20:37)
0. 19.11.1948 Vyhlášené znění