Nařízení vlády č. 242/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-242
Částka 91/1948
Platnost od 12.11.1948
Účinnost od 15.05.1948
Aktuální znění 15.05.1948

242.

Vládní nařízení

ze dne 9. listopadu 1948,

jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 279, odst. 4 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění (dále jen "zákon"):


§ 1

Ustanovení §§ 151, 241 až 245, 255 až 258, 260 a § 278, odst. 1 a 2 zákona nabývají účinnosti dnem 1. října 1948.

§ 2

Ustanovení §§ 247 až 254 a 259 zákona nabývají účinnosti dnem 1. července 1948.

§ 3

Ustanovení § 276, § 278, odst. 3 a § 280 zákona nabývají účinnosti dnem 15. května 1948.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 1948; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění
Mění
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění
Odkazuje na
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.05.1948 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 11:42)
0. 15.05.1948 Vyhlášené znění