Vyhláška č. 226/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-226
Částka 83/1948
Platnost od 09.10.1948
Účinnost od 09.10.1948
Aktuální znění 09.10.1948

226.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. září 1948

o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947


Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947 a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vládní vyhláškou ze dne 26. února 1948, č. 86 Sb., byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 6. září 1948 byla ratifikována presidentem republiky.


Dr. Clementis v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
86/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.10.1948 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 11:04)
0. 09.10.1948 Vyhlášené znění