Vyhláška č. 222/1948 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-222
Částka 81/1948
Platnost od 28.09.1948
Účinnost od 28.09.1948
Aktuální znění 28.09.1948

222.

Vyhláška

Ministerstva národní obrany

ze dne 17. září 1948,

jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona:


§ 1

Pro brance odvedené v roce 1948 a pro brance odvedené v dřívějších letech, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do presenční služby nebo do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1948, s výjimkou lékařů a magistrů farmacie, stanoví se jako termíny nástupu

a) do presenční služby 1. říjen 1948,

b) do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy 4. listopad 1948, pokud ministerstvo národní obrany nerozhodne v jednotlivých případech jinak.


§ 2

Vyhláška ministerstva národní obrany ze dne 23. srpna 1948, č. 217 Sb., o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku, se zrušuje.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


arm. gen. Svoboda v. r.

Souvislosti

Ruší
217/1948 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
Odkazuje na
217/1948 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.09.1948 Aktuální znění (exportováno 22.04.2021 20:35)
0. 28.09.1948 Vyhlášené znění