Vyhláška č. 18/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-18
Částka 8/1948
Platnost od 21.02.1948
Účinnost od 21.02.1948
Aktuální znění 21.02.1948

18.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 9. února 1948

o stažení některých drobných mincí československé měny.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1.

Drobné mince československé měny po 50 h ze zinku vydané do roku 1945, jakož i mince stejné hodnoty ze spěže (bronzu) niklové a z hliníku, vydané na Slovensku do roku 1945, přestanou býti zákonným platidlem dnem 29. února 1948.

§ 2.

Od 1. března 1948 do 31. března 1948 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 31. březnu 1948 jest jakákoliv výměna těchto mincí vyloučena.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
Je odkazován z
247/1948 Sb. Zákon o táborech nucené práce

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.02.1948 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 21:49)
0. 21.02.1948 Vyhlášené znění