Nařízení vlády č. 176/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-176
Částka 63/1948
Platnost od 29.07.1948
Účinnost od 08.03.1948
Aktuální znění 08.03.1948

176.

Vládní nařízení

ze dne 26. července 1948,

kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 242 Sb., o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé:


§ 1.

Městská veřejná nemocnice v Komárně se prohlašuje dnem 15. března 1948 za státní ústav a přejímá se do správy státní zdravotní správy.

§ 2.

Prováděcí nařízení sboru pověřenců ze dne 8. března 1948, č. 9 Sb. n. SNR, o postátnění městské veřejné nemocnice v Komárně, se zrušuje.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. března 1948; provede je ministr zdravotnictví v dohodě s ministry financí a vnitra.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
9/1948 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se činí další opatření podle §2 vládního nařízení ze dne 21 března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.03.1948 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 07:25)
0. 08.03.1948 Vyhlášené znění