Vyhláška č. 162/1948 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-162
Částka 56/1948
Platnost od 19.06.1948
Účinnost od 23.06.1948
Aktuální znění 23.06.1948

162.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 17. června 1948,

kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu

Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji:


§ 1

Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 290,- Kčs za hl“.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. června 1948.


Dr. Dolanský v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.06.1948 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 20:38)
0. 19.06.1948 Vyhlášené znění