Zákon č. 13/1948 Sb.Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-13
Částka 7/1948
Platnost od 17.02.1948
Účinnost od 17.02.1948
Aktuální znění 17.02.1948

13.

Zákon

ze dne 22. ledna 1948,

kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Ustanovení § 9 zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb., zákon ze dne 1. března 1933, č. 45 Sb., ustanovení § 1, odst. 1 zákona ze dne 9. dubna 1935, č. 70 Sb., a zákon ze dne 11. března 1937, č. 37 Sb., se zrušují.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí, zahraničního obchodu, průmyslu a výživy v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.02.1948 Aktuální znění (exportováno 19.02.2020 01:50)
0. 17.02.1948 Vyhlášené znění