Vyhláška č. 111/1948 Sb.Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-111
Částka 43/1948
Platnost od 29.05.1948
Účinnost od 01.06.1948
Aktuální znění 01.06.1948

111.

Vyhláška

ministra vnitra

ze dne 24. května 1948

o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.

V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:


§ 1.

Visová povinnost pro majitele diplomatických cestovních pasů polských se zrušuje.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1948.


Nosek v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1948 Aktuální znění (exportováno 26.05.2020 09:12)
0. 29.05.1948 Vyhlášené znění