Nařízení vlády č. 96/1947 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-96
Částka 45/1947
Platnost od 16.06.1947
Účinnost od 16.06.1947
Aktuální znění 16.06.1947

96.

Vládní nařízení

ze dne 27. května 1947,

kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 3, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:


§ 1

Lhůty podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zák. č. 125/1946 Sb. počínají dnem 12. června 1946 a končí dnem 30. června 1948.

§ 2

Prioritní lhůty v oboru ochranných známek, na něž se vztahuje ustanovení § 3 zák. č. 125/1946 Sb., se prodlužují do 31. prosince 1947.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r .

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
125/1946 Sb. Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok
Je odkazován z
164/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
Odkazuje na
125/1946 Sb. Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.06.1947 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 06:03)
0. 16.06.1947 Vyhlášené znění