Vyhláška č. 230/1947 Sb.Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-230
Částka 106/1947
Platnost od 31.12.1947
Účinnost od 01.01.1948
Aktuální znění 01.01.1948

230.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 31. prosince 1947

o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem

V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:


§ 1

Visová povinnost pro majitele diplomatických a zvláštních (služebních) cestovních pasů bulharských se zrušuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948.


Nosek v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1948 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 00:59)
0. 31.12.1947 Vyhlášené znění