Zákon č. 222/1947 Sb.Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-222
Částka 105/1947
Platnost od 30.12.1947
Účinnost od 01.01.1948
Aktuální znění 01.01.1948

222.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947,

kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Pro veškeré řádné soudy v republice Československé platí doba od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1949 za dobu jejich nové organisace podle § 99 ústavní listiny.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1948 Aktuální znění (exportováno 05.03.2021 11:06)
0. 30.12.1947 Vyhlášené znění