Zákon č. 221/1947 Sb.Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-221
Částka 105/1947
Platnost od 30.12.1947
Účinnost od 01.01.1948
Aktuální znění 01.01.1948

221.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1948.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Ďuriš v. r.

Tymeš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
306/1948 Sb. Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1948 Aktuální znění (exportováno 19.09.2020 17:47)
0. 30.12.1947 Vyhlášené znění