Vyhláška č. 195/1947 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-195
Částka 92/1947
Platnost od 03.12.1947
Vyhlášené znění 03.12.1947

195.

Vyhláška

Ministerstva vnitra

ze dne 27. listopadu 1947,

kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově.


V ustanovení § 16, odst. 2 úplného znění zákona o stavební obnově se vypouštějí slova "plánovacími a".


Nosek v. r.

Souvislosti

Mění
125/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově
Odkazuje na
125/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 03.12.1947 Vyhlášené znění