Nařízení vlády č. 162/1947 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-162
Částka 77/1947
Platnost od 27.09.1947
Účinnost od 01.10.1947
Aktuální znění 01.10.1947

162.

Vládní nařízení

ze dne 23. září 1947,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 6 a 7 zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z r. 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby, podle § 14 zákona ze dne 25. října 1901, č. 26 ř. z. z r. 1902, o obchodu s máslem, sýrem, přepouštěným máslem, přepouštěným vepřovým sádlem a jejich náhražkami, podle §§ 6, 14 a 167 zák. čl. XIV/1876, kterým bylo upraveno veřejné zdravotnictví, a podle zák. čl. XLVI/1895, o zákazu falšování zemědělských plodin, výrobků a potřeb:


§ 1

V ustanovení § 7, odst. 1 vládního nařízení č. 75/1934 Sb. se číslice "3,6 %" nahrazuje na přechodnou dobu číslicí "2 %".


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1947; provedou je ministři výživy a zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Drtina v. r.

Majer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1947 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 05:11)
0. 27.09.1947 Vyhlášené znění