Zákon č. 124/1947 Sb.Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-124
Částka 57/1947
Platnost od 17.07.1947
Účinnost od 17.07.1947
Aktuální znění 17.07.1947

124.

Zákon

ze dne 24. června 1947,

jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Počátkem zimního semestru studijního roku 1947/48 zřizuje se v Brně Vysoká škola sociální.

§ 2

(1) Vysoká škola sociální je oprávněna udíleti akademické hodnosti.

(2) Statut Vysoké školy sociální vydá vláda nařízením.

(3) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr . Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.07.1947 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 07:39)
0. 17.07.1947 Vyhlášené znění