Nařízení vlády č. 122/1947 Sb.Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-122
Částka 56/1947
Platnost od 15.07.1947
Účinnost od 23.07.1947
Zrušeno k 30.12.1948 (313/1948 Sb.)
Minulé znění 23.07.1947 - 29.12.1948

122.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947

o uvolnění pálené krytiny (tašek)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:


§ 1

(1) Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) tašek.

(2) Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další železo, dřevo, kromě jehličnatého tesaného dřeva a měkkého jehličnatého řeziva, a cihly.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti osmým dnem po vyhlášení; provedou je ministři techniky, dopravy, národní obrany a pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Masaryk v. r.

Zmrhal v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
Mění
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
Je zrušen předpisem
313/1948 Sb. Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
Je odkazován z
313/1948 Sb. Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
Odkazuje na
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.07.1947 - 29.12.1948
0. 15.07.1947 Vyhlášené znění