Vyhláška č. 11/1947 Sb.Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-11
Částka 6/1947
Platnost od 04.02.1947
Účinnost od 04.02.1947
Aktuální znění 04.02.1947

11.

Vládní vyhláška

ze dne 21. ledna 1947

o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů


Podle § 1, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 29. března 1935, č. 63 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, usnesla se vláda republiky Československé, že k účelům vojenských výcvikových táborů lze provésti vyvlastnění podle tohoto zákona též mimo dobu mobilisace, války nebo mimořádného opatření podle § 27 branného zákona.


Gottwald v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.02.1947 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 12:35)
0. 04.02.1947 Vyhlášené znění