Vyhláška č. 88/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-88
Částka 41/1946
Platnost od 08.05.1946
Účinnost od 01.05.1946
Aktuální znění 01.05.1946

88.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 27. dubna 1946

o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují

Ministr vnitra nařizuje podle § 26 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:


§ 1

Okresní národní výbor (okresní správní komise) v Novém Městě nad Metují bude vykonávati správní úkoly, souvisící s volbou ústavodárného Národního shromáždění, také ve správním okrese dobrušském. Učiní tak v součinnosti s okresním národním výborem (okresní správní komisí) v Dobrušce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1946; provede ji ministr vnitra.


Nosek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
121/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1946 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 15:42)
0. 01.05.1946 Vyhlášené znění