Vyhláška č. 80/1946 Sb.Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-80
Částka 39/1946
Platnost od 03.05.1946
Účinnost od 03.05.1946
Aktuální znění 03.05.1946

80.

Vyhláška

Ministra zdravotnictví

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona

Podle § 1, odst. 1 opiového zákona ze dne 27. ledna 1938, č. 29 Sb., vyhlašuji v dohodě s ministrem průmyslu, ministrem vnitřního obchodu a ministrem zahraničního obchodu:


Za přípravky uvedené v § 1, odst. 1, skupina IV. opiového zákona se považují rovněž přípravky obsahující hydrochlorid ethylesteru kyseliny 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-karbonové (uváděné do oběhu zejména pod názvem Dolantin, Demerol, Pethidine) a přípravky typu phenylmethylaminopropanu (uváděné do oběhu zejména pod názvem Psychoton, Astedrin).


Dr. Procházka v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.05.1946 Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 06:56)
0. 03.05.1946 Vyhlášené znění