Vyhláška č. 66/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-66
Částka 32/1946
Platnost od 18.04.1946
Účinnost od 18.04.1946
Aktuální znění 18.04.1946

66.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se činí opatření podle č. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění


Podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, vyhlašuji v příloze výtah z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.


Nosek v. r.


Příloha

VÝTAH

z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných

Za společné*) považují se zásadní celostátní hospodářské, sociálně-kulturní a administrativně-politické věci, jmenovitě:

1. ústava a státní hranice;

2. zásadní úprava základních práv a svobod občanských;

3. zásadní úprava otázek vnitřní bezpečnosti;

4. národní obrana;

5. politický a hospodářský styk se zahraničím;

6. měna a zásadní úprava peněžnictví a poštovnictví;

7. státní rozpočet, závěrečné účty, státní dluh a státní půjčky, jakož i kontrola hospodaření státu;

8. věci celní, věci spotřebních daní a finančních monopolů, daně z hospodářského styku (daň z obratu a daň přepychová), přímé daně, poplatky a regály (poštovní, mincovní a loterní);

9. státní občanství, vystěhovalectví a přistěhovalectví a cestovní pasy;

10. zásadní úprava školství, výchovy a národní osvěty;

11. železniční, silniční, vodní a letecká doprava, pošty a telekomunikace, společné věci rozhlasu;

12. poštovní spořitelny a šeková služba;

13. patenty, ochrana vzorků a známek, míry a váhy, vyměřování a mapování;

14. zásadní věci hospodářské, zásobovací, vyživovací a finanční, potřebné na zabezpečení stejných podmínek hospodaření a podnikání;

15. státní podniky, ústavy a zařízení;

16. unifikace práva, zejména občanského, obchodního, směnečného a šekového, trestního, jakož i administrativního a soudního řízení, dále věci zásadní úpravy soudní organisace;

17. pragmatikální a platové věci státních a veřejných zaměstnanců;

18. sociální pojištění a sociální politika;

19. zásadní úprava veřejného zdravotnictví;

20. věci, které se mají na základě vzájemné dohody jednotně upravit.

Poznámky pod čarou

*) V dohodě (čl. II) se praví v úvodě k tomuto výpočtu až do ustavení zatímního československého zákonodárného sboru vykonává pro celé území Československé republiky zákonodárnou moc ve společných .... republiky k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou svými dekrety."

Souvislosti

Provádí předpis
65/1946 Sb. Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.04.1946 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 03:39)
0. 18.04.1946 Vyhlášené znění