Vyhláška č. 64/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-64
Částka 31/1946
Platnost od 13.04.1946
Účinnost od 13.04.1946
Aktuální znění 13.04.1946

64.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 25. března 1946,

kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek

Podle § 2, odst. 3 a 6 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji v dohodě s ministrem pošt a pro Slovensko také v dohodě s pověřenci financí a pošt a telegrafů:


§ 1

Z poštovních průvodek v zemích České a Moravskoslezské se zapravuje ode dne 16. března 1946 kolkový poplatek 1 Kčs při podání nebo dodání zásilky zároveň s poplatky poštovními, a to buď v hotovosti nebo výplatní poštovní známkou nalepenou na průvodce.


§ 2

Na Slovensku se tento poplatek (§ 1) zapravuje použitím poštovních průvodek s natištěným kolkem 1 Kčs, vydaných nákladem poštovní správy.


Dr. Šrobár v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
32/1946 Sb. Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
Je odkazován z
307/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
271/1948 Sb. Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky
206/1948 Sb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
146/1948 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
145/1948 Sb. Vyhláška ministra zemědělství o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy
126/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
106/1948 Sb. Vyhláška ministra zemedelstva, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
62/1948 Sb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
47/1948 Sb. Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
46/1948 Sb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
1/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
191/1947 Sb. Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
142/1947 Sb. Zákon o revisi první pozemkové reformy
139/1947 Sb. Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
125/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově
115/1947 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově
106/1947 Sb. Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
90/1947 Sb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
55/1947 Sb. Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
42/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
41/1947 Sb. Zákon o státní podpoře na obytné stavby
163/1946 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
86/1946 Sb. Zákon o stavební obnově

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.04.1946 Aktuální znění (exportováno 20.09.2020 20:12)
0. 13.04.1946 Vyhlášené znění