Zákon č. 60/1946 Sb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-60
Částka 30/1946
Platnost od 08.04.1946
Účinnost od 08.04.1946
Aktuální znění 08.04.1946

60.

Zákon

ze dne 28. února 1946,

jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Článek I

Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a znovu usnáší jako zákon dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, se změnami a doplňky v tomto zákoně uvedenými.


Článek II

Ustanovení § 2, č. 2 bude zníti:

"2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, jakož i zápisy zákazu zcizení, zatížení a propachtování, provedené v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;"


Článek III

Ministru vnitra se ukládá, aby jako přílohu tohoto zákona uveřejnil úplné znění citovaného dekretu v úpravě tohoto zákona.

Článek IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Drtina v. r.

Souvislosti

Mění
124/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
Je odkazován z
61/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
Odkazuje na
124/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.04.1946 Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 04:21)
0. 08.04.1946 Vyhlášené znění