Vyhláška č. 58/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-58
Částka 28/1946
Platnost od 03.04.1946
Účinnost od 01.03.1946
Aktuální znění 01.04.1947

58.

Vyhláška ministra financí

ze dne 23. března 1946,

kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu

Podle § 60, písm. a) a § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1

Nejvyšší přípustná úhrnná výrobní, skladní a manipulační výtrata činí u nápojů z hroznů 12 % z vyrobeného moštu (§ 60, písm. a) zák. č. 30/1946 Sb.).


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1946.


Dr. Šrobár v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Je měněn
39/1947 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
185/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Je odkazován z
39/1947 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
185/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Odkazuje na
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.04.1947 39/1947 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 10:39)
2. 07.10.1946 - 31.03.1947 185/1946 Sb.
1. 01.03.1946 - 06.10.1946
0. 01.03.1946 Vyhlášené znění