Zákon č. 53/1946 Sb.Zákon o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze"

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-53
Částka 25/1946
Platnost od 26.03.1946
Účinnost od 26.03.1946
Aktuální znění 26.03.1946

53.

Zákon

ze dne 5. března 1946

o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze".

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Dosavadní umělecko-průmyslová škola v Praze se přeměňuje na vysokou školu s názvem "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze".

§ 2.

Organisační statut této vysoké školy vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem průmyslu.


§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem průmyslu.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
260/1949 Sb. Zákon o úředních listech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.03.1946 Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 14:58)
0. 26.03.1946 Vyhlášené znění