Vyhláška č. 5/1946 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-5
Částka 2/1946
Platnost od 21.01.1946
Účinnost od 21.01.1946
Aktuální znění 21.01.1946

5.

Vyhláška ministerstva národní obrany

ze dne 12. ledna 1946

o nástupních termínech v roce 1946


(1) Ministerstvo národní obrany, doplňujíc svoji vyhlášku ze dne 11. srpna 1945, č. 65 Sb., vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb., pro rok 1946 v zemích České a Moravskoslezské jako termín pro nastoupení do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy ještě tyto nástupní termíny:

1. březen 1946,

1. červen 1946.

(2) Branci, na které se vztahují nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.


gen. Svoboda v. r.

Souvislosti

Mění
65/1945 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
Odkazuje na
65/1945 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.01.1946 Aktuální znění (exportováno 20.09.2020 19:46)
0. 21.01.1946 Vyhlášené znění